KMA-policy

Kvalitetspolicy

BKIS Byggklossen skall ständigt förbättra leveransen av förstklassigt arbete så att vi efterfrågas av våra kunder och erhåller långsiktiga goda relationer.

På BKIS värdesätter vi personalens synpunkter. Vi lyssnar för att förbättra vårt arbete.

På BKIS har vi god kunskap att mera effektivt arbeta fram en plan för att förebygga kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörisker.

Vi genomför alltid en förbesiktning av våra projekt innan slutbesiktning för att säkerställa att vi/BKIS levererar ett bra slutresultat.

Våra kunder ska alltid kunna lita på att leverans av våra projekt sker i rätt tid och med rätt kvalitét.

Vår KMA-systemansvarige ansvarar för att intern revision planeras och genomförs.

Miljöpolicy

BKIS Byggklossens mål är att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill erbjuda en trygg och säker arbetsplats som ger arbetsglädje och hög produktivitet hos våra medarbetare. 

Vår KMA ansvarig i samråd med arbetsledare ser till att det finns tillgång till första-hjälpen vid varje projekts uppstart med tydliga instruktioner.

I samråd mellan ledning, platschef och arbetsledare inför ett nytt projekt får arbetstagare skriva under BKIS dokument efter genomgång med utförliga beskrivningar gällande skyddsutrustning.

BKIS arbetar för att minska de risker som kan finnas på arbetsplatsen såsom kvartsdamm, asbest, radon och kemikaliska ämnen. Det gör vi genom att uppehålla en ren och hälsosam arbetsplats. Det ligger på medarbetarens personliga ansvar jobba efter det.

BKIS strävar efter att använda så miljövänliga produkter som möjligt.

Som ett medelstort byggföretag får de anställda fler arbetsuppgifter. Vilket medför varierande och mer omväxling i arbetet då vi hjälps åt i våra projekt. Yrkeskategorierna är flexibla i sitt arbete och får då också omväxling i arbetsuppgifterna.

Vår KMA-systemansvarige ansvarar för att intern revision planeras och genomförs.

Arbetsmiljöpolicy

BKIS Byggklossens mål är att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill erbjuda en trygg och säker arbetsplats som ger arbetsglädje och hög produktivitet hos våra medarbetare. 

Vår KMA ansvarig i samråd med arbetsledare ser till att det finns tillgång till första-hjälpen vid varje projekts uppstart med tydliga instruktioner.

I samråd mellan ledning, platschef och arbetsledare inför ett nytt projekt får arbetstagare skriva under BKIS dokument efter genomgång med utförliga beskrivningar gällande skyddsutrustning.

BKIS arbetar för att minska de risker som kan finnas på arbetsplatsen såsom kvartsdamm, asbest, radon och kemikaliska ämnen. Det gör vi genom att uppehålla en ren och hälsosam arbetsplats. Det ligger på medarbetarens personliga ansvar jobba efter det.

BKIS strävar efter att använda så miljövänliga produkter som möjligt.

Som ett medelstort byggföretag får de anställda fler arbetsuppgifter. Vilket medför varierande och mer omväxling i arbetet då vi hjälps åt i våra projekt. Yrkeskategorierna är flexibla i sitt arbete och får då också omväxling i arbetsuppgifterna.

Vår KMA-systemansvarige ansvarar för att intern revision planeras och genomförs.

Close Menu