Personuppgiftspolicy

I denna personuppgiftspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, vad de används till, rättslig grund för vår behandling, på vilket sätt du som kund/leverantör till oss kan styra över dina personuppgifter och hur du kommer i kontakt med oss.

BKIS Byggklossen i Stockholm AB (556600-0260) är personuppgiftsansvarig (PUA) och ansvarar för att behandling sker i enlighet med rådande lagstiftning.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig


BKIS Byggklossen i Stockholm AB

Milstensvägen 6
141 41 Huddinge

Telefon: 070-7523598
Mail: info@bkis-byggklossen.se

 
 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, (som kan kopplas till fysisk person) osv.

Vilka uppgifter hanterar BKIS Byggklossen?

 

Vi på BKIS, Byggklossen hanterar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera förfrågningar från dig och eventuella avtal med dig, samt för att ge information och service i samband med sådana förfrågningar och avtal.

• Namn
• Personnummer
• Adress
• Telefonnummer
• Mobilnummer
• E-postadress

 

Hur använder BKIS Byggklossen personuppgifterna?

1. För att administrera våra avtal med våra kunder
2. För att kommunicera med kunder via, e-post, telefon
3. För att upprätthålla historik i vårt system över kunder och leverantörer
4. För att kommunicera med kunder via, e-post, telefon
5. För att fullgöra rättslig förpliktelse i vårt affärssystem

 
 

Rättslig grund för BKIS Byggklossen hantering av personuppgifter

 

Nödvändig behandling för att kunna fullfölja våra avtal med kunder/leverantörer – BKIS Byggklossen hanterar kundens/leverantörens personuppgifter för att kunna fullfölja löpande affärer och det ingångna avtalet (punkt 3 ovan).

Behandling med stöd av uttryckt samtycke – BKIS Byggklossen hanterar
kundens/leverantörens personuppgifter för att kunna kommunicera med
kunder/leverantörer på ett effektivt sätt (punkt 2-4 ovan).

Behandling som är nödvändig för att upprätthålla rättslig förpliktelse – BKIS Byggklossen hanterar personuppgifter för att uppfylla bland annat bokföringsskyldigheten i bokföringslagen (punkt 5 ovan).

 

Överföring av personuppgifter till tredje part och säkerhet

 

BKIS Byggklossen kommer ej att sälja, överlämna eller på annat sätt lämna ut de
insamlade personuppgifter till tredje part utöver vad som anges i denna policy såvida vi inte är skyldiga att göra så enligt lag eller till följd av domstolsbeslut. BKIS Byggklossen kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, exempelvis polis eller myndighet om det rör misstanke om brott.

BKIS Byggklossen har ett flertal personuppgiftsbiträden (PUB) som kommer att
administrera personuppgifter enligt ovan och i enlighet med de personuppgiftsbiträdesavtal som finns mellan vår PUA och våra PUB. PUB har ej rätt att använda kundens/leverantörens personuppgifter på annat sätt än vad som anges i denna personuppgiftspolicy.

BKIS Byggklossen värnar om våra kunders och leverantörers integritet och om en hög säkerhet för personuppgifter. BKIS Byggklossen har vidtagit lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

 
 

Lagring och gallring av personuppgifter

 

BKIS Byggklossen lagrar de insamlade personuppgifterna under hela perioden man är kund eller leverantör till oss. Vi lagrar personuppgifterna i enlighet med rådande lagstiftning vilket innebär att personuppgifterna ej lagras längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vissa personuppgifter kan komma att lagras längre med hänsyn till rådande lagstiftning, exempelvis bokföringslagen.

 
 

Kunder och leverantörers rättigheter

 

Som kund eller leverantör till BKIS Byggklossen har man rätt att närsom, utan dröjsmål ta del av de personuppgifter som är lagrade om dig. Som personuppgiftsansvarig är vi juridiskt skyldiga att rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande personuppgifter om de registrerade i våra register.

Medlemsföretag

Vill du bli uppringd?

Ja,tack jag vill att ni ringer mig.

Ring