Totalentreprenad

En totalentreprenad karaktäriseras av att entreprenören själv utför projekteringen. Beställaren har som underlag vanligen lämnat ifrån sig någon form av enklare handlingar, där krav på den tänkta funktionen framgår, men inte exakt hur något skall vara. I en utförandeentreprenad ligger ansvarsgränsen inte mellan projektering och utförande. Den som projekterar tar inte ansvar för utförandet och den som utför tar inte ansvar för projekteringen. Ingen av parterna ser till helheten.

Syftet med totalentreprenaden – där entreprenören har ansvar för såväl projektering som utförande – är just att möjliggöra ett helhetsperspektiv.

Close Menu