Totalrenovering

En totalrenovering kan innebära olika saker för olika fastighetsägare, samt vara olika omfattande. Generellt är dock totalrenoveringar stora omfattande projekt som genomförs utan kvarboende i huset. Detta ställer givetvis extra höga krav på fastighetens ägare, och även på oss som leverantör. Oavsett hur omfattande totalrenoveringen är och vilka önskemål som finns så anpassar vi alltid byggprojektet efter dina önskemål och de målsättningar som finns.

Exempel

Från miljonprogram lägenheter där byggklossen renoverade 500 lägenheter med mycket goda referenser efter oss . 
Close Menu